Šamanistická komunita

Rozvoj rozšířeného vědomí mysli a podpora zdraví .

 O nás

Šamanistická komunita se věnuje výzkumu v oblasti hranic vědomí a správné péči o mysl, tělo, emoce i ducha. Spojuje lidi , kteří milují přírodu a chtějí správně podpořit svůj osobní růst. Začleňujeme do našich životů filozofii harmonie, kterou i nadále rozvíjíme.

Přidejte se k nám!:)

Proč být šamanistou?

Abychom mohli dosáhnout lepšího života, je třeba znovu vnímat hmotný a duchovní svět jako celek.

Šamanista používá techniky rozšířeného vědomí k rozvoji harmonie ve svém životě. Dokáže lépe reagovat na změny, které k němu příchází a tudíž je lépe připraven na svou osobní životní cestu. Učí se zodpovědnosti a jak naplno projevit své talenty a dary. Ví , co je jeho životním posláním a koná ve jménu jeho naplnění.

"Chceš-li změnit svět, pohni sám sebou."