Lekce a semináře


Přidejte se k nám absolvováním Základního Šamanistického semináře a nebo Šamanskou Revizí, pokud jste již někdy absolvovali kurz šamanského cestování.

Následně využívejte odborných seminářů přímo jako náš člen. :)


❈ Pro začátečníky

Aby naše mysl začala pracovat v rozšířeném stavu vědomí, je třeba ji trénovat stejně , jako trénujeme svaly při sportu. Pro začátečníky je celoročně otevřen Základní šamanistický seminář, který uvádí člověka do základního poznání celku, dle moudrosti našich předků. Zahrnuje praktickou výuku kontrolovaného zdravého tranzu a následnou péči v oblasti osobního růstu. Kurz je vždy pořádán ve skupině max. 5ti lidí, aby se zajistil dostatečný prostor pro praxi, sdílení a kontemplaci získaných dovedností. Termín se vypisuje individuálně pro zájemce, kteří se přihlásí.


Chcete se semináře zúčastnit? Napište nám :) ucenimalehokolibrika@gmail.com

 

❈ Pro pokročilé

Pokud jste již praktikujícími šamanisty a šamany, navštívili jste kurz Základních šamanských technik nějakého kolegy, či jste nějaký čas své umění nepoužívali, doporučujeme návštěvu Šamanské Revize. Ta pomáhá znovu obnovit ztracená spojení v rozšířeném stavu vědomí, lepší kontrole při šamanském cestování a v neposlední řadě napomáhá dalšímu hlubšímu rozvoji dovedností. Ideální je také pokud se chcete ve svém umění posunout na další metu. Je vhodná jak pro věčné začátečníky , tak i pro ostřílené šamany , kteří potřebují prostor a sdílení k lepšímu rozvoji spojení se svými duchovními průvodci a životní cestou.

Šamanské Revize se konají i připravují individuálně , maximální počet účastníků je 3-5 , dle pokročilosti a požadavků samotných účastníků. 

Rádi byste se k nám připojili právě Šamanskou Revizí?

Napište nám:)

ucenimalehokolibrika@gmail.com

3 Cesty Učení Malého Kolibříka

Poznání

Seberozvoj a lečení duše 

První cesta vede k poznání svých dispozic a talentů, a odstranění případných bloků, které by bránily šťastnému a zdravému životu v harmonii. Cyklus rozvojových seminářů podporuje sebepoznání a správné začlenění duchovní praxe do běžného života. Pomáhá k harmonizaci životní cesty.

V této fázi se může objevit potřeba vyléčení duše z předešlých traumat a opětovné začlenění člověka do běžného života v plné síle.

Každá cesta k Poznání je originální , stejně jako člověk , který po ní kráčí. Délka této cesty tudíž není pevně stanovena a lze ji absolvovat opakovaně.

"Staň se nádherným květem rozdávájícím krásu sobě, i svému okolí. "

Vědění

Studium a výuka

Druhá cesta vede ke studiu svých schopností a rozvoji konkrétních talentů. Výběr odborných seminářů je zcela dobrovolný. Cesta Vědění je vhodná pro nadané spirituální učedníky , či jako forma celoživotního vzdělávání pro léčitele a nejen spirituální učitele.

Ve studiu se harmonicky snoubí jak spirituální , tak i praktická rovina Vědění a vždy je vedeno nejen k Vědění , ale i jak získané vědomosti správně začlenit do života a žít je.

"Přijmi zlatý pyl Vědění a staň se plodem Vyšší Moudrosti."

Vyšší Moudrost

Rozvoj a podpora odborníků

"Ten, který se správně stará o harmonii světa, potřebuje tu nevyšší možnou péči."

Třetí cesta je cestou odborníků, kteří hledají útočiště a komunitu, kam se můžou přijít inspirovat, ověřit si správnost své cesty a nechat o sebe pečovat v případě vyčerpání.

Každý plod někdy uzraje a je spotřebován. V tu chvíli je třeba zregenerovat a správně rozhodnout další kroky. Těmi někdy mohou být nové cesty Poznání a Vědění.

Ke vzdělání členů

Aktuální odborné lekce a semináře pro členy jsou vypsané v naší soukromé skupině zde: